‘BlessingVirginYa’h heeft een kwalijke invloed op Plumeau’s ontwikkeling’

Van: Annette-en-Plumeau@homeline.nl
Aan: Wilhelmien@deblijekralenplank.com
Onderwerp: na de vakantie naar groep 3

Beste juf Wilhelmien,

ik krijg net een appbericht door over dat jullie de indeling voor groep 3 al rond zouden hebben. Dat vind ik bijzonder, want er heeft niets over in de nieuwsbrief gestaan. Dat ik deze informatie indirect ontvang en jullie het niet helder communiceren is onwenselijk.
Het stoort me ook dat je mijn Plumeau niet hebt betrokken bij de besluitvorming betreffende de nieuwe groep. Je weet inmiddels dat ze hoogsensitief is en we haar op elke verandering moeten voorbereiden. Zij weet nu niet tijdig bij wie ze in groep 3 komt. Onacceptabel. Plu is net hersteld van de plotselinge ziekte van haar goudvis Poisson en nu komt er dit weer bij.
Ik bespreek het met haar psycholoog en kom er bij jou op terug, zodat we dit proces met de grootste zorg kunnen aanpakken.

Lawina, de moeder van Priskilla, heeft ons in vertrouwen verteld dat ze jou gemaild heeft met het verzoek haar kind niet bij juf Gerda of bij BlessingVirginYa’h (wie noemt zijn kind in ‘s hemelsnaam zo?) in groep 3 te zetten. Ze heeft nog steeds geen reactie gehad terwijl ze het toch écht begin dit weekend heeft verstuurd. In het kader van ‘wie zwijgt stemt toe’ ga ik er dan ook vanuit dat haar verzoek gehonoreerd wordt. Omdat de nieuwe indeling klaarblijkelijk onvoldoende aan ouders is medegedeeld kunnen er mijns inziens nog aanpassingen worden doorgevoerd. Ik zal de andere ouders hierover informeren.

Ik ga er ten eerste vanuit dat de indeling niet definitief wordt gemaakt zonder dat wij daar in betrokken worden. Je mag het concept uiteraard naar me doorsturen, ook in het weekend. Ik maak daar graag tijd voor en verwacht dat jij hetzelfde doet.
Enkele handreikingen waarmee je rekening moet houden:

  1. Plumeau is hoogsensitief en mag niet in een klas waarin ADHD voorkomt
  2. Graag bij een leerkracht die deugdelijk muziekonderwijs geeft. Plu wordt onrustig van dissonante klanken
  3. BlessingVirginYa’h heeft een kwalijke invloed op Plu’s ontwikkeling. Gelieve Plumeau te plaatsen bij kinderen die minimaal een II scoren op de CITO
  4. De groep 3 van Plu moet verplaatst worden naar een lokaal vlakbij de hoofdingang. Zij heeft veel frisse lucht nodig en kan op die manier zelf beslissen wanneer ze een extra teugje O2 tot zich wil nemen
  5. Indien Gerda groep 3 blijft doen kan Plumeau niet bij haar in de groep. Gerda kijkt altijd nors en dat zorgt voor een ongemakkelijk gevoel bij mijn Plu. Wanneer er geen geschikte leerkracht voor Plu is sluit ik graag aan bij de sollicitatiegesprekken om een juiste match te vinden

Fijn dat we hier samen naar kunnen kijken. Het lijkt me dat je je werkmail in het weekend ook leest, dus ik verwacht voor maandag een reactie. Dan heb ik nog wat tijd om met Plu van gedachten te wisselen over wat zij de meest geschikte klasgenootjes vindt.

Met vriendelijke groeten,
Annette de la Poussière