Brief van de directie aan ouders van kleuters over indeling groepen drie

Beste ouder(s) / verzorger(s),

hierbij stuur ik u de indeling voor de groepen drie zoals deze na de zomervakantie van start zullen gaan. Deze indeling is definitief.
De definitie van dit woord is volgens Van Dale: ‘de·fi·ni·tief (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord): blijvend.’

Dat houdt in dat wij geen mails of telefoontjes in behandeling nemen die het doel hebben deze indeling op welke wijze dan ook nog te veranderen. Om u tegemoet te komen hebben we de meest voorkomende excuses en argumenten van ouders om toch ‘tot een oplossing te komen’ (a.k.a. hun eigen wensen door te duwen) alvast op een rijtje gezet, alsmede ons antwoord daarop:

Mijn kind zit niet bij zijn/haar vriendjes
Alle kinderen hebben een aantal klasgenoten mogen noemen waarmee ze graag in de klas zouden willen. Dit heeft de groepsleerkracht naast de eigen observaties gelegd. Zo is een keuze gemaakt waarbij het belang van elk kind het meest gediend is. Leerkracht en kind hebben hierover samen overlegd.
Dat junior niet bij zijn buurjongetje in de groep is gekomen kan liggen aan 1) ze maken constant ruzie 2) de schaapjes hebben een ongunstige invloed op elkaars leerproces 3) uw buren hebben ons verzocht hun kind niet bij dat van u in de groep te plaatsen. Junior loopt nu de deur al bij hen plat.
Of we dat niet tegen u wilden zeggen.

Ik vind de juf/meester niet sympathiek
Onze professionals zijn niet aangenomen om met u bevriend te zijn. Zij hebben de taak uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in de ontwikkeling. Onze tip: knoop eens een gesprekje met de betreffende leerkracht aan en luister niet naar roddels van bepaalde ouders aan de schoolpoort.

Ik wil in gesprek over de groepsindeling. Ik werk tot vijf uur, dus het kan daarna pas.
We gaan hierover niet in gesprek. Buiten dat: de school sluit om vijf uur, dus het kan daarna niet.

Mijn kind zit bij DAT kind in de groep
Wellicht vinden andere ouders uw sneeuwvlok ook ‘DAT’ kind. Laten we respect tonen voor andere mensen. Dat wilt u ook voor uw eigen kind. En ook DAT kind verdient elke dag een nieuwe kans. DAT kind heeft in zijn korte leven misschien meer tegenslag gehad dan u in de afgelopen tien jaar. Ondersteunen. Niet afbreken.

Ik heb ruzie met de ouders van Jantje en nu zitten onze kinderen in dezelfde groep
Heeft u ‘Stop, hou op’ gezegd? Geef elkaar een handje en zeg sorry.
Goed zo.
En nu weer fijn samen spelen.

Ik ben niet betrokken bij de indeling
Dat klopt, Annette.
Wanneer we alle ouders betrekken bij het doorspreken van onze leerlingen dan zullen we je hierover zeker informeren. Schrijf het alvast in de agenda voor 23 vergeethetmaart volgend jaar.

Om een lang verhaal kort te maken, uw kind gaat ons aan het hart. We zullen alles in het werk stellen om te zorgen dat onze leerlingen een fijne, veilige, leerzame tijd hebben op De Blije Kralenplank.
Vertrouwt u op de professionaliteit van mijn team.

Dat doe ik ook.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met groet,

de directie

PS ouders, mocht u naar aanleiding van deze brief nog opmerkingen hebben over de groepsindeling dan kunt u een mail sturen aan doegeenmoeite@definitiefbetekentdefinitief.nl