Memo van de directie: ‘ff een pilletje’ onder lestijd niet langer toegestaan

INTERNE MEMO AAN ALLE COLLEGA’S

Beste mensen,

Het is jullie bekend dat het gebruik van pillen zeer onwenselijk is, niet ‘om de dag door te komen’ en ook niet om te gebruiken als vervangend MABmateriaal.
Om hoeveelheden voor de leerlingen inzichtelijk te maken hebben we prachtig materiaal van de onderwijsmiddelenleveranciers, wat als bijkomend voordeel heeft dat het ook niet van de tafel rolt. Pillen zijn ongezond, rommelig en al die verschillende kleuren veroorzaken ongemak bij onze prikkelgevoelige leerlingen.

Het roken van wiet onder werktijd is zeer schadelijk voor de gezondheid. We hebben zoals jullie allemaal weten al jaren problemen met de luchtkwaliteit in het gebouw. Het gebruik van jullie vele joints -gebruik dat vooral in de rapportenperiodes en voor oudergesprekkenrondes enorm schijnt toe te nemen- zorgt voor longproblemen en gaat ten koste van de concentratie van de leerlingen in de plusklas.

Verder wil ik iedereen voor eens en voor altijd duidelijk maken dat de geruchten dat minister Slob geld heeft vrij gemaakt voor de werkdrugsverlichting totaal uit de lucht gegrepen zijn. Het budget voor werkdruKverlichting is inmiddels besteed aan de ontwikkeling van onze website en de aanschaf van een Nespressoapparaat voor het directiekantoor.

PS: voor paracetamol wordt tijdens het griepseizoen een uitzondering gemaakt aangezien er in die periode geen ziekmeldingen van leerkrachten in behandeling worden genomen. Ik verwacht iedereen gewoon op het werk, met een beetje hoofdpijn kun je best voor de klas. Paracetamol, ibuprofen en papieren zakdoekjes kunnen gratis worden afgehaald bij de conciërge. #werkhouding #lerarentekort.

Met groet,

de directie

]]>

error