Teamscholing ‘administreren kun je leren’: bijeenkomst 1

De administratieve druk is ook op De Blije Kralenplank een constant punt van aandacht. De directie heeft derhalve een consultancybureau ingehuurd om het team te helpen deze kwestie aan te pakken.
We kijken even mee in de eerste bijeenkomst van de teamscholing Administreren Kun Je Leren, waar onderwijsadviseur Mark Etingmann het één en ander in kaart brengt:

‘Het zit zo. Jullie geven aan dat de administratie erg veel tijd kost. Dat begrijp ik. Ik hoor jullie. Ik kom op veel scholen en overal hoor ik het hetzelfde verhaal. ‘Mark’, zeggen ze dan, ‘Mark, we hebben zoveel administratie.’ Laten we het eens omkeren. Heb JIJ de administratie of heeft de administratie JOU? Ja, laat dat maar even binnen komen. Dat zet je aan het denken, nietwaar?

Goed, mensen. Alle neuzen dezelfde kant op. We beginnen met een energizer. Op de tafel ligt voor elk groepje een zogenaamde ‘placemat’. In het midden schrijf je het woord ‘administratie’ en in de vakken daaromheen zet je wat administratie voor JOU betekent. Lekker even brainen. Gewoon eens gek doen, out of the box denken.
Klaar? Mooi. We zetten de conclusies op de flipover hier vooraan. Pak maar een stift. Ja. Prima. Wát een team. Episch.

Het is altijd goed om het issue scherp te krijgen. Als ik naar jullie reacties op de flipover kijk komt duidelijk naar voren dat de administratie als een tijdrovend klusje wordt ervaren. Tijd, dat is dus essentieel. Time is of the essence. De hoevéélheid administratie is dus niet zozeer de kwestie maar de tijd die het kost. Daaruit kunnen we concluderen dat er niet efficiënt met de beschikbare tijd wordt omgegaan. Samenvattend kunnen we dus stellen dat hier hardwerkende, dynamische mensen rondlopen die zich opgejaagd voelen door een -wel of niet zelfopgelegde- administratie. Helder. Helder.

(tegen de directeur: ‘Hoe lang hebben we nog? Tot halfzes? Wat? Zes uur? Top.’)

Ik wijs zo een paar vrijwilligers aan die hun opmerkingen aan de groep mogen toelichten. Dan laat ik jullie daarna een inspirerende video zien over hoe ze dit in Amerika aanpakken, waarna er een aantal muziekinstrumenten klaarligt en ik jullie ga vragen om je kijk op de zaak te vertalen naar een lied.’