Mail van werkgroep Burgerschap aan hele team: voortaan voor elke leerling dezelfde begroeting

Aan: Team De Blije Kralenplank (verzendlijst)
Van: joke@deblijekralenplank.com
Onderwerp: Vanuit de Werkgroep Burgerschap: begroeting leerlingen  

Beste collega’s,
na de trend op sociale media waarin te zien is dat elk kind op een eigen manier -met bijvoorbeeld een boks, een hug of een kopstoot- door de leerkracht wordt begroet, vinden wij als Werkgroep Burgerschap dat ook onze school niet kan achterblijven.

De leden van de werkgroep hebben uitgebreid bronnenonderzoek gedaan en zijn echter tot de conclusie gekomen dat een aparte begroeting voor elk kind individueel onmogelijk te realiseren valt: het vraagt nogal wat van de leerkrachten om dit te onthouden en na de zomervakantie weet juf Wilhelmien niet meer of Plumeau een ‘High Five’ wilde of een ‘Tik ‘m aan, ouwe.’ Daarom hebben we besloten om de kinderen én hun ouders voortaan op dezelfde, uniforme wijze te verwelkomen. In de instructievideo hieronder kun je zien wat de bedoeling is.
Let op: de man in het hemd staat voor de leerkracht, degene in het blauwe shirt voor de ouder/de leerling.

De voordelen van dit systeem op een rijtje:
1. Onze autistische leerlingen weten voortaan precies waar ze aan toe zijn
2. Ouders die elke ochtend nog ‘even iets moeten vertellen’ kunnen dat doen tijdens de begroeting. Deze duurt 51 seconden, dus voldoende gelegenheid hiervoor
3. De leerlingen met motorische problemen krijgen elke dag extra oefening waardoor de Motorisch Remedial Teacher wordt ontlast
4. Het lateralisatieproces van de jonge kinderen wordt hiermee gestimuleerd; het doorkruisen van de middellijn, de oog-handcoördinatie en het uit elkaar houden van links en rechts (graag wel wekelijks evalueren in het groepsplan)
5. Je hebt met deze begroeting meer informeel oudercontact en dat zorgt voor een meer ontspannen relatie met de opvoeders.

We verwachten dat jullie deze begroeting aanstaande maandag in de klas behandelen tijdens de les Burgerschap zodat het dinsdag schoolbreed kan worden uitgerold. De instructievideo wordt aan de ouders doorgestuurd zodat zij thuis kunnen oefenen.

Groetjes en succes!
Ook namens de Werkgroep Burgerschap,

Joke (Vertrouwenspersoon)

error